Наукові та науково-методичні роботи

Децика Дмитра Анатолійовича

Головна Про доктора Наукові та науково-методичні роботи

Наукові та науково-методичні роботи

 1. Оптимизация выбора способа пластики при рубцовых вентральных грыжах больших размеров. Хирургія України». – 2008. № 2 (додаток). С.26 —  28. Децик Д.А.
 2. Выбор метода пластики паховой грыжи как способ профилактики послеоперационных осложнений. Запорожский медицинский журнал. – 2006. — № 3(36). – С. 10 – 12. Никоненко А.С., Завгородний С.Н. Децык Д.А, Русанов И.В., Головко Н.Г.
 3. Абдоминопластика как этап пластики вентральных грыж у пациентов с избыточной массой тела  Запорожский медицинский журнал. – 2006. — № 4(37). – С. 12 – 15.Никоненко А.С., Завгородний С.Н., Головко Н.Г. Децык Д.А, Русанов И.В., Клименко А.В., Гайдаржи Е.И.
 4. Выбор метода пластики при рубцовых вентральных грыжах передней брюшной стенки. Хирургія України. – 2007. — №  2 (додаток). – С. 21 – 26.Никоненко А.С., Завгородний С.Н., Головко Н.Г., Децык Д.А.,  Русанов И.В., Клименко А.В., Гайдаржи Е.И.
 5. Спосіб хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж з використанням поліпропіленової сітки. Деклараційний патент на корисну модель № 6194. – Промислова власність. –2005. – Бюл. № 4. Никоненко О.С., Децык Д.А ., Завгородній С.М., Головко М.Г., Русанов І.В
 6. Спосіб визначення терміну дренування підшкірної основи при пластиці вентральних гриж комбінованими методами з використанням поліпропіленового імплантату . Деклараційний Патент на корисну модель № 12027. —  Промислова власність. – 2006. – Бюл. №1. Никоненко О.С., Завгородній
 7. Спосіб комбінованої пластики великих вентральних гриж при грижах нижніх відділів передньої черевної стінки. Деклараційний патент на корисну модель №18857.  – Промислова власність. – 2006. – Бюл. № 11. Никоненко О.С., Завгородній С.М., Децык Д.А., Головко М.Г.,
 8. Спосіб комбінованої пластики вентральних гриж епігастральної локалізації з ригідними краями грижового дефект. Деклараційний  патент на корисну модель № 20983. – Промислова власність. – 2007. – Бюл. № 2. Децык Д.А ., Завгородній С.М., Головко М.Г., Русанов І.В., Гайдаржі
 9. Спосіб визначення терміну дренування підшкірної основи при пластиці вентральних гриж комбінованими методами з використанням поліпропіленового імплантату. Реєстр № 231/27/07. – Реєстр галузевих нововведень (Випуск 26-27). – 2007. – С. 142 – 143. Никоненко О.С., Децык Д.А.,
 10. Спосіб комбінованої пластики великих вентральних гриж при грижах нижніх відділів передньої черевної стінки . Галузеве нововведення. Реєстр № 232/27/07. – Реєстр галузевих нововведень (Випуск 26-27). – 2007. – С. 143 – 144. Никоненко О.С., Децык Д.А Завгородній С.М.,
 11. Спосіб комбінованої пластики великих вентральних гриж при грижах нижніх відділів передньої черевної стінки. Галузеве нововведення. Реєстр № 342/29/08. – Реєстр галузевих нововведень (Випуск 28-29). – 2008. – С. 225 – 226. Никоненко О.С., Децык Д.А., Завгородній С.М.,
 12. Спосіб комбінованої пластики вентральних гриж епігастральної локалізації з ригідними краями грижового дефекту. Галузеве нововведення. Реєстр № 343/29/08. – Реєстр галузевих нововведень (Випуск 28-29). – 2008. – С. 226. Децык Д.А., Завгородній С.М., Головко М.Г., Русанов
 13. Лечение паховых грыж методом пластики «без натяжения». Материали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Хірургічне лікування гриж живота з використанням сучасних пластичних матеріалів”. – Алушта, 24-25 вересня 2004р. – С.21 – 23. Завгородний С.Н., Головко Н.Г., Русанов И.В. Децык Д.А.
 14. Протезирование передней брюшной стенки с использованием полипропиленовой сетки при гигантских послеоперационных грыжах. Материали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хірургічне лікування гриж живота з використанням сучасних пластичних матеріалів”. – Алушта, 24-25 вересня 2004р. – С. 44-46. Никоненко А.С, Головко Н.Г.,
 15. Способ коррекции брюшной стенки при рубцовых вентральных грыжах с использованием полипропиленового имплантата. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – Збірник наукових статей. – Запоріжжя 2005. – випуск ХІV. – С.112-113.  Децык Д.А., Русанов И.В.
 16. Перспективы использования открытой преперитонеальной пластики в лечении паховых грыж. Материалы научно-практической конференции с международным участием «Современные методы хирургического лечения вентральных грыж и эвентераций». – Алушта 2006. – С. 55 – 56.  ГоловкоН.Г., Русанов И.В., Децык Д.А., Клименко А.В., Грушка В.А., Гайдаржи Е.И.
 17. Выполнение абдоминопластики и дерматолипэктомии при пластике рубцовых вентральных грыж у пациентов с избыточной массой тела. Материалы научно-практической конференции с международным участием «Современные методы хирургического лечения вентральных грыж и эвентераций». – Алушта 2006. – С. 81-82. Децык Д.А.,  Русанов И.В.
 18. Пластика вентральних гриж епігастральної локалізації з ригідними краями грижового дефекту. «Хирургія України». – 2008. № 2(додаток). С. 108 – 109. Никоненко О.С.,  Завгородній С.М. Децык Д.А., Головко М.Г., Русанов І.В., Вільховой С.О., Доля О.С., Гайдаржі Є.І.
 19. Метод комбінованої пластики великих вентральних гриж при грижах нижніх відділів передньої черевної стінки. «Хирургія України». – 2008. № 2 (додаток). С.109 – 110.Никоненко О.С., Децик Д.А., Завгородній С.М., Головко М.Г., Русанов І.В., Вільховой С.О., Доля О.С., Гайдаржі Є.І.
 20. Спосіб ушивання кукси дванадцятипалоїї кишки при хірургічному лікуванні декомпенсованого постбульбарного стенозу. Деклараційний патент на корисну модель №3410.  – Промислова власність. – 2004. – Бюл. № 11. Никоненко А.С., Завгородний С.Н.,  Головко Н.Г. Децык
 21. Спосіб передочеревинної пластики пахової грижі. Деклараційний патент на корисну модель №8896.  – Промислова власність. – 2005. – Бюл. № 8. Никоненко А.С., Завгородний С.Н., Децык Д.А.,
 22. Лапароскопическая адреналэктомия в лечении объёмных образований надпочечников. Матеріали  XXI з’ізду хірургів України.-Запоріжжя.-2005.-Т.II.-С.250-251. Никоненко А.С., Завгородний С.Н., Головко Н.Г., Клименко А.В., Децык Д.А., Русанов И.В., Гайдаржи Е.И.
 23. Опыт лапароскопической холецистэктомии в лечении острого холецистита. „Хірургія України”.-2005.-№2 (14).-С.93-95. Никоненко А.С., Завгородний С.Н.,  Головко Н.Г. Децык Д.А, Грушка В.А., Клименко А.В., Русанов И.В., Гайдаржи Е.И.
 24. Способ деваскуляризации жёлчного пузыря при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) в лечении острого холецистита (ОХ). Матеріали  XXI з’ізду хірургів України.-Запоріжжя.-2005.-Т.II.- С.310-312. Завгородний С.Н., Головко Н.Г., Грушка В.А. Децык Д.А., Клименко А.В., Русанов И.В.,
 25. Видеоассистирован-ная  спленэктомия в лечении пациентов с аутоимунной тромбоцитопенической пурпурой. Матеріали  XXI з’ізду хірургів України.-Запоріжжя.-2005.-Т.II.-С.312-314. Завгородний С.Н.,  Децык Д.А, Русанов И.В., Гайдаржи Е.И.
 26. Опыт хирургического лечения желчнокаменной болезни, осложнённой холедохолитиазом и механической желтухой. Збірник наукових праць ЗМАПО „Актуальні питання медичної науки та практики”. – Запоріжжя. – 2006.- С.270-274. Никоненко А.С., Завгородний С.Н.,  Децык Д.А.,Головко Н.Г., Грушка В.А., Клименко А.В., Русанов И.В., Гайдаржи Е.И.
 27. Спосіб відеоторакоскопічної фенестрації перикарду у пацієнтів з ексудативним  перикардитом та ризиком  розвитку тампонади серця . Патент 15938 Україна. МПК А61В17/00 Заявлено 09.02.2006; Опубл. 17.07.2006 // Бюл. №7. Никоненко О.С., Завгородній С.М., Децык Д.А, Русанов І.В., Гайдаржі
 28. Технічні аспекти відеоторакоскопічної фенестрації перикарда (вфп) в лікуванні пацієнтів з гострим ексудативним перикардитом.  „Шпитальна хірургія”. – 2006. — №3. – С.74-76. Никоненко О.С., Завгородній С.М., Децык Д.А., Русанов І.В., Гайдаржі Є.І.
 29. Профілактика пошкоджень позапечінкових жовчних шляхів при лапароскопічній холецистектомії. „Шпитальна хірургія”. – 2006. — №4. – С.27-29. Никоненко О.С.Завгородній С.М., Головко М.Г., Децык Д.А , Грушка В.А. Клименко А.В., Русанов І.В., Гайдаржі Є.І.
 30. Лапароскопічна адреналектомія в хірургічному лікуванні патології надниркових  залоз. «Шпитальна хірургія”. – 2006. — №4. – С.78-80. Никоненко О.С., Завгородній С.М., Губка О.В., Клименко А.В., Децик Д.А Головко М.Г., Русанов І.В., Гайдаржі Є.І.
 31. Пристрій для ушивання малих ран у хворих з надмірною вагою тіла при лапароскопічних операціях. Патент України на корисну модель № 23099 МПК (2006) А61В17/04. Заявлено 04.12.06. Опубл.10.05.07 // Бюл. №6. Никоненко О.С., Завгородній С.М.,  Децик Д.А., Доля О.С., Головко М.Г.,
 32. Новый способ профилактики развития тампонады сердца в хирургическом лечении острого экссудативного перикардита. Збірник наукових статей „Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики”.-Запоріжжя.-2007.-Випуск XIX. Том 1-С.148-149. Никоненко А.А., Децык Д.А., Русанов И.В., Клименко А.В., Гайдаржи Е.И., Доля О.С.
 33. Спосіб вибору методу деваскуляризації жовчного міхура при лапароскопічній холецистектомії. Патент України на корисну модель № 37046 МПК А61В17/00 Заявлено 01.07.2008. Опубл. 10.11.2008 // Бюл.№21. Губка О.В., Завгородній С.М. Децик Д.А, Гайдаржі Є.І., Головко М.Г.,
 34. Пристрій для ушивання малих ран у хворих з надмірною вагою тіла при лапароскопічних операціях. Реєстр № 337/29/08 / Реєстр галузевих нововведень. – 2008. – № 28-29. – С. 222 – 223. Никоненко О.С. Завгородній С.М. Децик Д.А., Доля О.С., Головко М.Г., Клименко А.В., Русанов І.В.,
 35. Симультанні операції в хірургічному лікуванні хворих з ендокринною патологією. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. — №1 (26). – С.45-46. Завгородній С.М., Головко М.Г., Децик Д.А. Гайдаржі Є.І. Вільховой С.О. Русанов І.В. Доля О.С.
 36. Хирургическое лечение постхолецистэктомического синдрома.  «Харківська хірургічна школа». – 2009. — № 4.1 (36). – С.351-352.Никоненко А.С., Завгородний С.Н., Головко Н.Г., Грушка В.А., Децык Д.А., Клименко А.В., Русанов И.В., Гайдаржи Е.И.
 37. Первый опыт лапароскопической хирургии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.«Харківська хірургічна школа». – 2009. — № 4.1 (36). – С.103-104. Никоненко А.С.,Завгородний С.Н.,  Клименко А.В., Децык Д.А., Головко Н.Г., Грушка В.А., Русанов И.В., Гайдаржи